Chia sẻ lên:
HP 5200

HP 5200

Giá sản phẩm:
CALL

Mô tả chi tiết

 A3 - 600 x 600 dpi - 32 Mb - 25 ppm - Parallel & USB port. Mực Q7516A (50,000 trang/ tháng) 

A3 - 600 x 600 dpi - 32 Mb - 25 ppm - Parallel & USB port. Mực Q7516A (50,000 trang/ tháng)

Xem thêm các sản phẩm liên quan
CANON 3300
CANON 3300
HP 2035
HP 2035
HP 5200
HP 5200
CANON 2900
CANON 2900