CUNG CẤP NHÂN VIÊN LÀM VỆ SINH

KHÔNG CẦN BẠN GIỎI-ĐÒI HỎI BẠN SIÊNG NĂNG
KHÔNG CẦN BẠN GIỎI-ĐÒI HỎI BẠN SIÊNG NĂNG
NHÂN VIÊN TẠP VỤ NHÀ XƯỞNG ,VĂN PHÒNG
NHÂN VIÊN TẠP VỤ NHÀ XƯỞNG ,VĂN PHÒNG